Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ - ΠΑΣΧΑ 2013
« Προ έξ ημερών του Πάσχα»      Δοξαστικό Αίνων. Ήχος πλ. β’
«Αλληλούια»                                 Σύντομο. Ήχος πλ. δ’
«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται»            Τροπάριον. Ήχος πλ. δ’
«Τα Πάθη τα σεπτά»                    Κάθισμα Αργόν. Ήχος α΄
«Τω την άβατον»                           Κανών. Αργή Καταβασία.  Ήχος πλ. β’
 «Τον Νυμφώνα σου βλέπω»       Εξαποστειλάριον. Ήχος γ’
 «Ερχόμενος ο Κύριος»                  Στιχηρό Αίνων. Ήχος α’
 «Ο Ιούδας την γνώμη φιλαργυρεί»  Κάθισμα Σύντομο. Ήχος πλ. δ’
 «Πόρνη προσήλθε σοι»                 Κάθισμα Σύντομο. Ήχος γ’
 «Οτε η αμαρτωλός»                      Στιχηρό Αίνων. Ήχος α’
 «Αρχοντες λαών, Λόγον παράνομον»  Αντίφωνον Α’. Ήχος δ’
 «Εστησαν τα τριάκοντα αργύρια»  Αντίφωνον Θ’. Ήχος γ’
 «Σήμερον κρεμάται επι ξύλου»       Αντίφωνον ΙΕ’. Ήχος πλ. β’
 «Σε τον αναβαλλόμενον το φως»   Δοξαστικό Αποστίχων. Ήχος πλ. α’
 «Η ζωή εν τάφω»                          Εγκώμια Α’ στάσις. Ήχος πλ. α’
 «Άξιον εστί»                                   Εγκώμια Β’ στάσις Ήχος πλ. α’
 «Αι γενεαί αι πάσαι»                   Εγκώμια Γ’ στάσις. Ήχος γ’
 «Ανάστα ο Θεός»                          Τροπάριον. Ήχος Βαρύς

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Καλησπερα σας.Ονομαζομε Αντρουλα, και είμαι απο τη Κύπρο.Δε μπορω, να περπατήσω, μόνη μου. Τα θαύματα της Παναγίας, και των Αγίων, οι δυδαχες, των Πατέρων, σου δίνουν, δύναμη, πίστη, και υπομονή, να αντιμετωπίζεις, τη καθημερινότητα, στη ζωή.Το τηλεφωνο μου, είναι:00357_99760422. Ευχαριστω.